Despre

Context

În 2004, România a lansat „Politica şi strategia României în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă pentru perioada 2004-2007”, un document strategic emis în concordanţă cu „Strategia comunitară de sănătate şi securitate pentru 2002-2006”. Al treilea obiectiv al strategiei naţionale menţionează:

„Dezvoltarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale prin formarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale”

În cadrul acestui obiectiv, un întreg capitol este dedicat promovării sănătăţii la locul de muncă, bazat în mare parte pe Declaraţia de la Luxemburg (a ENWHP):

„… eforturile concertate ale angajaţilor, ale angajatorilor şi ale întregii societăţi pentru îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor în legătură cu factorii profesionali determinanţi…”

Acest citat este ilustrativ pentru ideea pe care au avut-o promotorii acestui proiect, şi anume de a oferi specialiştilor de medicina muncii şi experţilor în sănătate publică acele cunoştinţe şi instrumente necesare în implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la locul de muncă.

Proiectul ELWHP are drept scop susţinerea politicilor statelor membre în ce priveşte educaţia continuă şi dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor esenţiale viitoarelor economii europene, aşa cum se menţionează în Strategia Comunitară privind Educaţia Continuă. Proiectul abordează unele priorităţi menţionate în Strategia de la Lisabona (2000), care stabileşte un nou obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană, şi anume creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, reforma economică şi coeziunea socială, ca parte integrantă a unei economii bazate pe cunoaştere.

Strategia de la Lisabona, cunoscută şi drept Agenda de la Lisabona sau Procesul de la Lisabona, este un plan de acţiune şi dezvoltare pentru Uniunea Europeană, iar scopul acestuia este să facă din UE:

„cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o puternică coeziune socială, precum şi respect pentru mediu până în 2010.”

În rezoluţia sa, cu ocazia revizuirii strategiei de la Lisabona în martie 2005, la jumătatea perioadei, Parlamentul European şi-a exprimat opinia că „creşterea şi întărirea durabilă a ocupării forţei de muncă sunt cele mai presante obiective europene, baza progresului social şi de mediu” şi că „strategiile sociale şi de mediu elaborate optim sunt elementele cheie ale întăririi performanţei economice a Europei”.

Proiectul se încadrează şi pe linia Declaraţiei de la Copenhaga din 2002, care are drept scop dezvoltarea unui cadru comun de asigurare a calităţii în Europa în ce priveşte educaţia şi instruirea profesională, precum şi întărirea politicilor, sistemelor şi practicilor pentru o îndrumare continuă.

Scopul proiectului

Proiectul are drept scop furnizarea unui Curs de instruire integrată (instruire cu frecvenţă şi la distanţă) pentru specialiştii din medicina muncii şi din sănătate publică. De asemenea, are scopul de a pune bazele unui consens în rândul specialiştilor de sănătate şi securitate în muncă, în ce priveşte necesitatea de a îngloba promovarea sănătăţii în programa de pregătire a ambelor specialităţi implicate (medicina muncii şi sănătate publică).

Drept urmare, acest proiect are următoarele scopuri:

 • Organizarea unui curs de instruire actualizat şi individualizat de promovare a sănătăţii la locul de muncă, destinat specialiştilor de medicina muncii şi sănătate publică;
 • Sprijinirea procesului de dezvoltare a cunoştinţelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă în rândul specialiştilor din sănătate şi al altor experţi care participă la acest curs de instruire;
 • Diseminarea conţinutului cursului de instruire la nivel european în eventualitatea duplicării în funcţie de necesităţi (atât pentru specialişti SSM, cât şi pentru alte părţi interesate).

Această pagină de internet constituie componenta de învăţare la distanţă a cursului (ELWHP). Este destinată specialiştilor din sănătate, SSM şi învăţământ universitar. Este elaborată în colaborare cu partenerul european, în scopul predării teoriei şi practicii de promovare a sănătăţii la locul de muncă.

Grupuri ţintă

Beneficiari direcţi

 • Specialişti de medicina muncii (30);
 • Specialişti de sănătate publică (10);

Beneficiari indirecţi

 • În jur de 600 de specialişti români şi europeni în medicina muncii şi sănătate publică

Beneficiari/Utilizatori potenţiali:

Grupul principal de utilizatori/beneficiari:

Există şi un grup mai larg de beneficiari, reprezentat de comunitatea vastă a:

 • Întreprinderilor;
 • Reprezentanţilor întreprinderilor; şi
 • Responsabililor cu protecţia muncii.

Aceştia au propriile nevoi, care nu sunt neapărat legate de legislaţia obligatorie (de pildă, respectarea prevederilor legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă), ci şi de alte domenii, cum ar fi igiena personală, comunicarea la locul de muncă, gestionarea situaţiilor de criză, dezvoltarea personalului etc. Tot mai multe întreprinderi sunt dispuse să investească în sănătatea şi starea de bine a angajaţilor lor, priviţi din ce în ce mai mult drept o resursă. Se constată un progres evident faptul că aceste întreprinderi sunt tot mai dispuse să facă acest lucru, sprijinindu-se pe principiile promovării sănătăţii la locul de muncă, iar acest fapt depăşeşte întotdeauna cerinţele obligatorii ale legislaţiei româneşti. Aceasta presupune alinierea la:

 • Principiile de bune practici (de pildă, proiecte cuprinzătoare de promovare a sănătăţii la locul de muncă);
 • Criteriile de calitate ale Reţelei europene de promovare a sănătăţii la locul de muncă (cum ar fi existenţa unei strategii a întreprinderii şi de promovare a sănătăţii la locul de muncă, colaborarea dintre departamentele de resurse umane şi de organizarea muncii, conştientizarea responsabilităţii sociale a oricărei întreprinderi, evaluarea rezultatelor oricărui proiect de promovare a sănătăţii la locul de muncă etc.)

În proiect sunt prevăzute acţiuni de conştientizare şi de diseminare, care vor implica reprezentanţii asociaţiilor patronale, ai sindicatelor şi ai agenţiilor guvernamentale (Asociaţia Naţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperării – ANIMMC).

Grupul secundar de utilizatori/beneficiari:

La nivel european, există un grup secundar de utilizatori, reprezentaţi de toţi membrii Reţelei europene de promovare a sănătăţii la locul de muncă – ENWHP (27 de membri), dintre care 7 sunt implicaţi direct în proiect, în calitate de parteneri ai proiectului.

 

Zona Membri

Nu aveti inca un cont? Inregistrati-va Acum!

Ati uitat parola?

 

Unelte

Utilitati:
Imprima aceasta pagina
Trimite aceasta pagina

Cautare


Proiectul este sprijinit prin Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, acordul numarul: LLP/LdV/ToI/2007/RO/013

Powered by TOOLIP Web Content Management

Proiectat si Construit de EWORX S.A.